HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Szakmai nap az MH Logisztikai Központban - Képekben

További képek

Szakmai nap az MH Logisztikai Központban

2018. május 10.
Honvéd Nyugíjas Klub - Szakmai nap az MH Logisztikai Központban

A megkötött együttműködési megállapodásnak megfelelően egy szakmai nap keretében látta vendégül Egyesületünk népes csoportját a Magyar Honvédség Logisztikai Központ.

A parancsnok nevében Csinga Mihály ezredes, parancsnokhelyettes (aki maga is szolgált Szabadszálláson 17 !!! évet) köszöntötte Egyesületünk tagjait, majd tájékoztatást adott a laktanya és a Logisztikai Központ történetéről, az egyéb funkciójú középirányító szervezet helyéről szerepéről az ebben az évben 170 éves Magyar Honvédség életében. Kiemelten foglalkozott a honvédség működési feltételeit alapjaiban befolyásoló "Zrinyi 2026" program tervezett célkitűzéseivel, megvalósult feladataival, a projekt várható eredményeivel.

A tájékoztatót követő, a laktanya étkezdéjében elfogyasztott finom ebéd után a Központ szervezésében autóbusszal utaztunk Táborfalvára, ahol a gyakorlatban is megismerhettük a Logisztikai Központ szervezetében még újnak számító Technológiai Igazgatóság Hadfelszerelés Vizsgáló Osztályának szervezetét feladatait.Találkozhattak klubtagjaink az itt betárolt "kiöregedett", a 170 éves Magyar Honvédség által korábban használt technikai eszközök egy csoportjával, de megismerkedhettünk a jelenlegi fejlesztések révén újonnan rendszerbe kerülő, rezsim előírások hatálya alá nem tartozó fegyverzettechnikai eszközökkel is. Részletes ismertetés és gyakorlati bemutató keretében mutatták be házigazdáink a viszonylag korszerűnek mondható minőségvizsgáló berendezések közül néhánynak a használatát, a különösen nagy figyelmet igénylő vizsgálatok tematikus végrehajtását.

Az Egyesületünk által tervezett, a honvédség 170 éves történetét feldolgozó rendezvénysorozatba is illeszkedő szakmai nap során a volt katona klubtagjaink képet kaphattak a hadsereg működése logisztikai feltételeinek jelenlegi helyzetéről, az aktuális feladatokról, a Zrinyi 2026 projekt eredményeiként várható ugrás szerű előrelépés lehetőségeiről. A "civil" klubtagok és vendégeink testközelből találkozhattak a "nagy-vasakkal", de megismerkedhettek a legújabb technikai fejlesztések eredményeivel is.

Köszönjük az MH Logisztikai Központ parancsnokságának, Csinga ezredes Úrnak és munkatársainak, hogy a napi embert próbáló elfoglaltsuk mellett is lehetőséget találtak Egyesületünk csoportjának fogadására, a szakmai nap megrendezésére.

A szakmai nap során készült további fotókat találsz ide kattintva.
Vissza a hír listához