HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Találkoztak és emlékeztek a harckocsizók Szabadszálláson - Képekben

További képek

Találkoztak és emlékeztek a harckocsizók Szabadszálláson

2018. szeptember 8.
Honvéd Nyugíjas Klub - Találkoztak és emlékeztek a harckocsizók Szabadszálláson

Óriási érdeklődés mellett került megrendezésre a Szabadszálláson állomásozott MN 7038 (és a jogelőd) harckocsi ezrednél, majd önálló harckocsi dandárnál szolgált katonák, polgári és közalkalmazottak találkozója 2018. szeptember 8-án a vásártéren.

Köszönet a körültekintő szervező munkáért a Debreczeni Sándor vezette csapatnak és gratulálunk a miniszteri kitüntetésben, vezérkar főnöki elismerésben részesülteknek, akik közül többen a Honvéd Nyugdíjas Klub tagjai.

Az alábbiakban Gulyás Sándor (Petőfi Népe) BAON.hu-n megjelent cikkét közöljük

Harckocsizók randevúztak Szabadszálláson
Gulyás Sándor

Kettős jubileumot tartottak a harckocsizók egykori helyőrségük állomáshelyén, a nagy múltú katonavárosban Szabadszálláson. A találkozón közel négyszázan vettek részt.

A 145. harckocsiezred megalakulásának 60., és jogutód szervezetének, az 5. Hadsereg közvetlen alárendeltségébe tartozott 145. önálló harckocsi dandár felszámolásának 29. évfordulójára emlékeztek szombaton a volt szabadszállási alakulat katonái, polgári alkalmazottjai és családtagjaik.

–A jubileumi bajtársi találkozó megszervezését dr. Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes, az alakulat egykori parancsnoka kezdeményezte egy évvel ezelőtt. A családiasra tervezett programot nem várt érdeklődés kísérte. A találkozóra közel négyszázan jöttek el – mondta el lapunk érdeklődésére Debreczeni Sándor nyugállományú alezredes, a szervező bizottság elnöke.

Az egykori harckocsizók az ország különböző tájairól sereglettek össze. A legidősebb közölük a 93 esztendős Győri János részese volt az alakulat jogelőd szervezete megalakításának. –Életem meghatározó szakasza volt a Szabadszálláson eltöltött szolgálati idő, itt váltam igazi katonává – emlékezett vissza a ma is jó egészségnek örvendő nyugállományú alezredes.

Szabadszállás életében meghatározó szerepet játszott a honvédség. A laktanya bezárása jelentősen rányomta bélyegét a város jövőjének alakulására. Évek kellettek, hozzá, hogy a település gazdasága magára találjon.

–Kedvező folyamatok indultak el, közel 5 milliárd forint értékű beruházás valósult meg az utóbbi években, illetve vár megvalósításra. Bizakodóan tekintünk a jövőbe, hisszük, hogy a volt laktanya területe is fejleszthető, és ismét be fogja tölteni húzóerejét a város életében –mondta el köszöntőjében dr. Báldy Zoltán polgármester.

A szabadszállási harckocsizó dandár az ország egyik legjobban felszerelt alakulatának számított. A helyőrség 700 technikai eszközzel, közöttünk 125 harckocsival rendelkezett.

A szabadszállási alakulat egy nagy katonaközösséget, katonacsaládot alkotott. Mindennapjainkat a „Egy mindenkiért, mindenki egyért” elve határozta meg. Nem is lehetett másképp, mivel a harckocsiban eltöltött szolgálatot az egymásrautaltság határozza meg. A harckocsiban nincs helye semmi féle rivalizálásnak, nem léteznek etnikai, politikai, társadalmi különbségek. A harckocsi összekapcsolja a bajtársiasságot és a katonai kötelességet. – Csaptunk története a legújabb kori magyar katonatörténelem kitörölhetetlen valósága. Hozzájárultunk a harckocsizó fegyvernem értékeinek megtemetéséhez, a harckocsizó kultúra ápolásához – hangsúlyozta dr. Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes, aki egyben köszönetet mondott az egykori alakulat valamennyi katonájának, polgári alkalmazottjának becsületes helytállásukért.

Az alakulatanál eltöltött időre Szabó György, nyugállományú ezredes és dr. Egei Ferenc emlékezett vissza. Dr. Benkő Tibor, Magyarország honvédelmi minisztere a jubileum alkalmából kitüntető címeket adományozott és tárgyjutalomban részesítette a honvédelem ügye támogatóit, valamint az egykori alakulat katonáit. Az elismeréseket Huszár János altábornagy, vezérkar főnök helyettes és Sándor Zsolt dandár tábornok adta át részükre.

Az ünnepi parancskihirdetés után a találkozó résztvevői megkoszorúzták az alakulat emlékhelyeit, majd a laktanya bejárását követően megtekintették a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjteményt. A találkozó ünnepi ebéddel, majd baráti beszélgetéssel zárult.

 

Kitüntető címeket kaptak a nyugállományú katonák

Dr. Benkő Tibor, honvédelmi miniszter a honvédelem ügye érdekében végzett huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül a „Honvédelemért Kitüntető Cím” I. fokozatát adományozta dr. Báldy Zoltának, Szabadszállás Város polgármesterének. A „Honvédelemért Kitüntető Cím” II. fokozatával Debreczeni Sándor nyugállományú alezredest, Annus Antalnét, a „Honvédelemért Kitüntető Cím” III. fokozatával pedig Bilki Éva nyugállományú zászlóst és Szűcs Attilát tüntették ki. Emléktárgyat kapott, dr. Bak Istvánné, Kovács Béla nyugalmazott százados, Veres Gyula nyugalmazott törzszászlós, Tóth Józsefné, Kis Mátyásné, Sallai László. Könyvjutalomban részesült Győri János, Mádi Sándor, Csömör Lajos, Ányos Zsigmond, Bartal Mihály, Bécs Attila, Cserháti Ákos, Erhardt Ferenc, dr. Egei Ferenc, Fazekas István.
Vissza a hír listához