HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Szentmise a logisztikusokért - Képekben

További képek

Szentmise a logisztikusokért

2019. szeptember 20.
Honvéd Nyugíjas Klub - Szentmise a logisztikusokért

Ünnepi szentmise a logisztikus katonák védőszentje tiszteletére

A HM Tábori Lelkész Szolgálat Katolikus Tábori Püspökség és az MH Logisztikai Központ által közösen
rendezett ünnepi szentmisére került sor 2019. szeptember 20-án Budapesten a tisztviselőtelepi
Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban. Az ünnepi szentmise megtartása több évre tekint
vissza. Az első szentmisét az akkor még élő helyőrségben Kalocsa városában tartották. A
honvédségnél bekövetkezett változások miatt Kalocsán nem maradt katonai szervezet és így a
megemlékezést az MH Logisztikai Központ a HM Katolikus Tábori Püspökséggel együttműködve
negyedik éve Budapesten tartja meg.
Az ünnepi szentmise Szent Máté apostol és evangélista a logisztikus katonák védőszentje tiszteletére
került bemutatásra. A történelmi zászlók, a csapatzászló és az elöljáró fogadását követően a
szentmisét Berta Tibor ezredes, a HM Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke celebrálta, a
mise koncelebrátorai Vargha Miklós Péter, Érseki Esperes a Magyarok Nagyasszonya Templom
plébánosa, valamint Dr. Mészáros István, Kanonok, Titeli Prépost a Kalocsai Szent István Király
Templom igazgatója voltak.
A szentmisén ebben az évben is a veszprémi MH Légerő Zenekar működött közre Katona János
alezredes karnagy vezetésével. Az ige liturgiája, az evangélium szavai után a homília szavait mondta
el a főcelebráns, majd elhangzottak az egyetemes könyörgések.

Csinga Mihály ezredes az MH Logisztikai Központ mb. parancsnoka ünnepi beszédében kiemelte: „Mint ahogy Szent Máté apostol
hittel és alázattal terjesztette az evangéliumi igét, hűen kitartott mestere, Jézus mellett, úgy nekünk,
logisztikus katonáknak – ha számos, nehéz kihívással szembenézve is -, követnünk kell elöljáróink
iránymutatását. A kijelölt úton kell haladnunk” Az eucharisztia liturgiáját meghallgatva áldozásra volt
lehetőség. A szentmise a történelmi zászlók és a csapatzászló kivonulásával, a Himnusz hangjaival és
a Boldogasszony anyánk kivonulási énekkel zárult.
A szentmisén, nem csak a szolgálatban lévő vagy nyugdíjas katonák, illetve a Honvéd Nyugdíjas Klub
tagjai vehetnek részt, az mindenki számára nyitott, minden év szeptemberében, Szent Máté napján.
Vissza a hír listához