HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

A Magyar Honvédelem Napja

2020. május 21.

A Magyar Honvédelem Napja, május 21.

 

Hüségnek gyözedelmét halljad, nagyvilág!

(Erkel Ferenc, Hunyadi László c. operájából)

 

A nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres erőről a világ számos országában megemlékeznek.

Magyarországon, kormányzói rendelet alapján június 28-a Honvéd Nap volt. A Honvéd Nap a „fegyveres erők ünnepe” a katonai szellem és hadsereg belső erejének ünnepélyes megnyilatkozása a nemzet színe előtt.

A „lövészkötelezettség teljesítésének részletes szabályairól” szóló m. kir. minisztérium 1939. évi 9.160. M. E. számú rendelete, Ünnepélyek rész, 10. §. A honvéd-napot a lövészcsoportok is megünneplik. Ugyanezen a napon lövészünnepélyt is kell rendezni. A lövészünnepélyek keretében a magyar katona háborús teljesítményeinek ébrentartására a területileg illetékes csapattestek emléknapjairól is meg kell emlékezni.

Az 1.014/1951.(VI.3.) számú Minisztertanácsi határozat tette az 1848. évi pákozdi csata emléknapját, szeptember 29-t, a Néphadsereg Napja ünnepévé, ami később a Fegyveres Erők Napja, majd a Magyar Honvédség Napja lett.

 

„Ez lesz az a nap, melyen Attila kardja megüti hegyével az égen a korona csillagképletét.”

                                                                                                                               (Jókai Mór, A kőszivű ember fiai)

A várnegyed déli részén található Dísz téren emelték 1893-ban a Honvéd-szobrot a budai hősök emlékére. A szobor egy zászlót tartó, harcba rohanó fiatal katonát ábrázol, a talapzaton található felírás: „1849. május 21. Szabad hazáért!”.

E napon foglalta vissza a Görgei Arthur tábornok vezette honvédsereg az ország fővárosát Hentzi osztrák tábornok csapataitól.

(Ugyanezen a napon, Varsóban I. Miklós orosz cár és I. Ferenc József osztrák császár végleg megállapodott az orosz hadsereg magyar forradalom elleni intervenciójában; a cár - már korábban - 200 ezer orosz katonát ígért a magyar szabadságharc leverésére.)

A 82/1992. (V.14.) kormányrendelet értelmében 1992-től május 21. - Budavár 1849. évi megvívásának napja emlékére - a

Magyar Honvédelem Napja
Vissza a hír listához