HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

A pénzügyi ellenőrző bizottság (PEB)


A pénzügyi ellenőrző bizottság

Az Egyesület érdekeinek megóvása érdekében, az ügyvezetés pénzügyi, gazdasági ellenőrzésének végrehajtása céljából három tagból álló ellenőrző bizottság kerül felállításra.

Az ellenőrző bizottság tagjait a közgyűlés választja meg, akik maguk közül elnököt választanak.

Az ellenőrző bizottság feladata:

  • az egyesületi szervek valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
  • Az ellenőrző bizottság tagjai az Egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
  • Az első ellenőrző bizottság tagjait a létesítő okiratban kerülnek kijelölésre, ezt követően a közgyűlés választja az ellenőrző bizottsági tagokat. Az ellenőrző bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.


Az ellenőrző bizottság működése:

  • Az ellenőrző bizottság megvizsgálja a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni.
  • Az ellenőrző bizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

Vissza