HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Hitvallás


    A klub naptári terve

Tisztelt Látogató!

A Honvéd Nyugdíjas Klub azzal a céllal alakult meg, és folytatja tevékenységét a köz szolgálatában napjainkban is, hogy

  • összefogja a Magyar Honvédségtől, a rendvédelmi szervektől, illetve más szervektől nyugállományba került, az egyesület működési területén élő, az egyesülethez csatlakozó, tevékenységében részt vállaló személyek közösségi és szabadidős tevékenységét,
  •  teret adjon a hazafiság, a hon- (és rend-) védelem támogatásának;
  • erősítse az alapvető emberi és polgári jogok, a társadalmi kontroll és az össztársadalmi érdekek érvényesülését, a szolidaritás, a bajtársiasság és az együvé tartozás tudatát, felvállalja a tagság helyi, kistérségi szintű érdekvédelmét;
  • szervezze és támogassa a közösségi tevékenységet, különös tekintettel a testi és szellemi egészség megőrzésére, a kulturális-, szabadidős-, sport- és túratevékenységre.

Az egyesület részt vesz a Magyar Honvédségtől, rendvédelmi szervektől nyugállományba (szolgálati járadékos állományba) került, vagy más módon úgynevezett gondozotti körbe tartozó, a működési területén élő egyesületi tag és nem egyesületi tag személyek, valamint a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek igazgatási szervei közötti kapcsolattartásban.

Az egyesület részt vállal az egészség-megőrzési, betegség-megelőzési és szociális tevékenységben, az időskorúak gondozásában, a kulturális örökség megóvásában, a hagyományőrzésben, az emberi és állampolgári jogok védelmében, a kegyeleti tevékenységben (ügyintézés segítése, búcsúztatás).

Az Egyesület rendezvényein – az alapszabályban eltérően szabályozottak kivételével - a nem egyesületi tag személyek is részt vehetnek.

Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük nem fogad el.

 

Honvéd Nyugdíjas Klub

 


Vissza