HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Szentmise a logisztikusokért

2022. szeptember 21.
Honvéd Nyugíjas Klub - Szentmise a logisztikusokért

A Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnok meghívására ebben az évben is két év kényszer szünet után a Nyugdíjas Klub ismét meghívást kapott a logisztikus katonák védőszentje Szent Máté apostol napja alkalmából a HM Tábori Lelkész Szolgálat Katolikus Tábori Püspökség (HMTLSZ KTP) és az MH TTP által közösen rendezett ünnepi szentmisére. A szentmise Budapesten2022. szeptember 21-én a Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia templomban került megtartásra.

Az ünnepi szentmise a helyek elfoglalása után a történelmi zászlók, a csapatzászló és a papság bevonulásával kezdődött. Az ünnepi szentmisét Berta Tibor dandártábornok a HM TLSZ KTP katolikus tábori püspök mutatta be. A szentlecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből való idézettel, az evangélium pedig Szent János könyvéből a farizeusokkal való találkozáskor mondott intelmek felolvasásával folytatódott Vargha Miklós Péter plébános tolmácsolásában. A homiliában Berta Tibor katolikus tábori püspök a logisztikus katonák fontosságáról, az egymás iránti szeretet és tisztelet, megbecsülés szerepéről beszélt. Kiemelte, hogy igen jó az a folyamat, hogy a katonák között is lehetőség van a lelkigyakorlatokra vallási felekezet nélkül. Az eucharisztia liturgiája szerint folytatódott a szentmise. Imádsággal, áldozati szertartással, áldással zárult a szertartás. Az MH TTP parancsnok is ünnepi beszédben fejezte ki köszönetét annak lehetőségét, hogy az idén is lehetőséget kapott az MH TTP a szentmise ezen a plébánia templomban történő megtartására.

A szentmise a Himnusz eléneklésével majd a történelmi zászlók , a csapatzászló és a papság kivonulásával zárult. A szentmisén közreműködött az MH LMVIK (Veszprém) Helyőrségtámogató Parancsnokság Zenekara Katona János alezredes karmester vezetésével.

Farkas Zoltán János
az egyesület elnöke
Vissza a hír listához