HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Ünnepelt a nyugdíjas klub - Képekben

További képek

Ünnepelt a nyugdíjas klub

2022. október 22.
Honvéd Nyugíjas Klub - Ünnepelt a nyugdíjas klub

A szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub vezetőségének kibővített ülésén vette át Bánáti Csaba nyugállományú őrnagy az emléklapot, amellyel 80. születésnapja, október 18-a alkalmából a honvédelmi miniszter és a Magyar Honvédség parancsnoka köszöntötték. A testület tagjai Dóra Tibor nyugállományú törzszászlósnak is gratuláltak, aki az idősek világnapja alkalmából rendezett központi ünnepségen nem tudott részt venni, ezért a mostani testületi ülésen adták át a honvédelmi miniszter által részére adományozott Aranykor Kitüntető Cím bronz fokozatát.

Szabadszállás (2)

Rendkívüli vezetőségi ülést tartott a Honvéd Nyugdíjas Klub Szabadszálláson. Miután Farkas Zoltán nyugállományú alezredes, a klub elnöke tájékoztatta a testület tagjait az eddig elvégzett munkáról és az előttük álló feladatokról, rátértek az „eredeti napirendi pontok megtárgyalására”, az ünnepeltek köszöntésére.

Bánáti Csaba nyugállományú őrnagynak 80. születésnapja alkalmából a honvédelmi miniszter és a Magyar Honvédség parancsnoka is gratulált. A Szalay-Bobrovniczky Kristóf és dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy által küldött emléklapot Gáldonyi Sándor őrnagy, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője és munkatársa, Parádi Gyöngyi zászlós adták át az ünnepeltnek.

Dóra Tibor nyugállományú törzszászlós ugyancsak ezen a testületi ülésen vette át a honvédelmi miniszter által, az idősek világnapja alkalmából részére adományozott Aranykor Kitüntető Cím bronz fokozatát. Megromlott egészségi állapota ugyanis nem engedte, hogy szeptember 30-án részt vegyen a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban tartott rendezvényen. Tagtársának a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett áldozatos munkáját a klub elnöke, Farkas alezredes a kitüntetés átadásával is megköszönte.

Szabadszállás (1)

Bánáti Csaba hivatásos katonaként egyetlen helyőrségben, évtizedekig Szabadszálláson szolgált. Az őrmesteri csillagot 1964-ben, az akkori MN 7260 Páncélos- és Gépjárműtechnikai Kiképző Központ páncélos szakának elvégzését követően tűzhette fel - a központ tanműhelyében kapott oktatói beosztást. Miután elvégezte a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolát, először kiképzőtiszti, utána pedig tanműhely-parancsnoki feladatot látott el. A külföldi hallgatók tanfolyamának tizenkét évig volt a parancsnoka, majd ezeknek a kurzusoknak a megszüntetése után áthelyezték a személyügyre. Az MH 52. Hunyadi Mátyás Javítóezred személyügyi alosztályvezetőjeként, 1996. november 15-én, őrnagyként vonult nyugállományba.

Dóra Tibor a hivatásos katonai szolgálata alatt szintén nem kényszerült helyőrségváltásra. Autószerelői civil végzettséggel 1971-től ugyancsak az MN 7260 Páncélos- és Gépjárműtechnikai Kiképző Központban tanult tovább. Technikusi végzettségű őrmesterként, oktató tiszthelyettesi beosztást látott el. Felderítő úszó gépkocsi (FUG) és páncélozott szállító harcjármű (PSZH) vezetést, szerelést tanított. Több alkalommal vett részt dunai vízi átkelésen, egykori hallgatói még most is megismerik. 1977-ben a páncélos zászlóalj szolgálatvezetőjévé nevezték ki, ebből a beosztásból vonult törzszászlósként nyugállományba. A szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klubnak négy évig volt az elnökhelyettese, majd tíz évig a titkára. A kezdetektől fogva aktívan részt vett a helyőrségi múzeum kialakításában.

Szabadszállás (3)
Vissza a hír listához