HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Munkacsoportok


  A klub naptári terve

Az Elnökség munkáját segítő munkacsoportok, azok feladatai
 

A „Kulturális bizottság” feladatai:

 • a Klub „Munkaterv”-e, havi munkaprogramja szerint részt vesz a kulturális rendezvények előkészítésében, végrehajtásában;
 • egyeztetve az elnökkel részt vesz az ünnepi rendezvények, az elnök-helyettessel a kirándulások, fürdőlátogatások, a titkárral az évfordulós (születésnapi) rendezvények tervezésében, szervezésében, teljesítésében;
 • a Klub Elnöksége megbízása alapján kapcsolatot tart az önkormányzat szakbizottsága, a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, a helyi oktatási intézmények kulturális szervezőivel, képviselőivel;
 • a rendezvények díjait előkészíti, gondoskodik a díjak elismervényen történő átadás-átvételéről, elszámol a gazdasági felelős felé;
 • az elnökség elé terjeszti munkája során szerzett tapasztalatait, észrevételeit, javaslatot tesz az elnökség részére a „Munkaterv” kulturális feladatai megtervezéséhez, a „Költségvetés” ez irányú összeállításához.
   

A „Sport és turisztikai bizottság” feladatai:

 • összeállítja a klub éves turisztikai és sportprogramját, bedolgozza a Klub „Munkaterv”-ébe;
 • a Klub „Strázsa Turista Egyesülete” néven tervezi, szervezi és irányítja a klubtagok és a „külső” érdeklődők túra-, teljesítménytúra programokon való részvételét;
 • megszervezi évente egy alkalommal a „Strázsa Honvéd Teljesítménytúra”-t;
 • évente három alkalommal túrát szervez a klubtagság és a „külső” érdeklődők részére;
 • megszervezi a Klub által a Felső-Kiskunságban létesített túraútvonalak fenntartását, karbantartását, illetve bővítését;
 • ápolja a Barátok Fc. kispályás labdarugó csapat hagyományait, szervezi a labdarúgást kedvelő klubtagokból és a „külső” érdeklődőkből összetevődő szenior labdarúgó csapat rendszeres sportolási lehetőségét, igény esetén megszervezi a csapat versenyeken, bajnokságokban, tornákon való részvételét;
 • felkutatja, kidolgozza, beadásra előkészíti a tevékenységet segítő pályázatokat, irányítja a nyert támogatás felhasználását, elkészíti a felhasználásról szóló támogatást;
 • a Klub Elnökségének megbízása alapján kapcsolatot tart Szabadszállás Város Önkormányzatával, a Szabadszállási Sportegyesülettel, a Kiskunsági Nemzeti Parkkal, a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.-vel, a Teljesítménytúrázók Társaságával, a Magyar Természetbarát Szövetséggel;
 • felkutatja a tevékenység támogatását vállaló szervezeteket, egyesületeket, vállalkozásokat és magánszemélyeket, előkészíti a támogatási megállapodásokat, szervezi a támogatások megvalósulását, elszámol a megvalósult támogatásokkal;
 • az elnökség elé terjeszti a munkája során szerzett tapasztalatait, észrevételeit, javaslatot tesz az elnökség részére a „Munkaterv” szakirányú feladatai megtervezéséhez, a „Költségvetés” ez irányú összeállításához.
   

Az „Egészségügyi- és szociális bizottság” feladatai:

 • figyelemmel kíséri (az érintettek, hozzátartozók igénye és jelzése alapján!) a tagság egészségügyi- és szociális helyzetét, szükség esetén kezdeményezi a rászorulók segítését;
 • rendszeres látogatást szervez a huzamosabb ideig beteg tagtársak felé;
 • a Klub „Munkaterv”-e, havi munkaprogramja szerint részt vesz az egészségügyi, a szociális gondoskodásról szóló rendezvények előkészítésében, végrehajtásában;
 • egyeztetve az elnök-helyettessel részt vesz a fürdőlátogatások tervezésében, szervezésében, teljesítésében;
 • a Klub Elnöksége megbízása alapján kapcsolatot tart az önkormányzat szakbizottsága, az Idősek Napközi Otthona, illetve a „Nefelejcs Ház” Időskorúak Otthona képviselőivel;
 • tájékoztatja a tagságot a különböző egészségügyi szűrvizsgálatokon, illetve az egészségügyi és/vagy szociális gondoskodás témájú tájékoztatókon való részvétel lehetőségéről;
 • az elnökség elé terjeszti munkája során szerzett tapasztalatait, észrevételeit, javaslatot tesz az elnökség részére a „Munkaterv” megtervezéséhez, a „Költségvetés” összeállításához.
   

A „Kegyeleti bizottság” feladatai:

 • a tagtárs halála esetén felveszi a kapcsolatot az elhunyt családjával;
 • együttműködve a MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodával (Kecskemét) szükség szerint részt vesz a kegyeleti tevékenység előkészítésében, teljesítésében, a hátramaradt családtagok tájékoztatásában, segítésében;
 • megszervezi a temetésen való méltó képviseletet, gondoskodik a részvétnyilvánítás kifejezéséről;
 • egyeztetve az elnökkel részt vesz a katonahősök, háborús áldozatok emlékének ápolásában, a megemlékezések előkészítésében, végrehajtásában;
 • együttműködésben a temető fenntartójával, üzemeltetőjével megfelelő nyilvántartást vezet az elhunyt honvédek, rendvédelmi szervek tagjai, klubtagok nyughelyéről;
 • az elnökség elé terjeszti munkája során szerzett tapasztalatait, észrevételeit, javaslatot tesz az elnökség részére a „Munkaterv” megtervezéséhez, a „Költségvetés” összeállításához.
   

A „Klubösszekötők csoportja” feladatai:

 • a Klub „Munkaterv”-e, havi munkaprogramja szerint részt vesz a különböző rendezvények előkészítésében, végrehajtásában, a tagok kiértesítésében;
 • megkeresi a nyugállományba helyezetteket, kezdeményezi a tagsági viszony létesítését;
 • az elnökség elé terjeszti munkája során szerzett tapasztalatait, észrevételeit, javaslatot tesz az elnökség részére a „Munkaterv” és a „Költségvetés” összeállításához.

 


Vissza