HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Civil szervezetek működésének szabályozása


    Legfrissebb hírek

  • A Honvéd Nyugdíjas Klub a hagyományoktól eltérően - a zuhogó esőre tekintettel -...
  • Október 6-án, az Aradi Vértanúk Emléknapján, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc...
  • Tizedik alkalommal rendezte meg Őszi Strázsa túráját a Strázsa Túraegyesület, melyen...
  • A 36. évébe lépett kispályás labdarúgó csapatunk a Barátok FC. Ebből az...

    A klub naptári terve

A civil szervezetekkel kapcsolatos fontosabb jogszabályok
MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXXV. TÖRVÉNY (CIVIL TÖRVÉNY)

MAGYARÁZATOK AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV ÉS A CIVIL TÖRVÉNY CIVIL SZERVEZETEKET ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEIHEZ

SEGÉDLET A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÁTTEKINTÉSÉHEZ

A CIVIL SZERVEZETEK BÍRÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSÁRÓL ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXXXI. TÖRVÉNY (CNYTV.)

A TÁRSADALMI SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÜGYVITELI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 6/1989. (VI. 8.) IM RENDELET

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (ÚJ PTK.)

POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTMENETI ÉS FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI CLXXVII. TÖRVÉNY (ÚJ PTK.)

AZ EGYES CIVIL SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYEKNEK A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ, VALAMINT EGYÉB CÉLÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI CCXIII. TÖRVÉNY

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY (PP.)

A CIVIL SZERVEZETEK BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN ALKALMAZANDÓ ŰRLAPJAIRÓL SZÓLÓ 11/2012. (II. 29.) KIM RENDELET

A CÉGNYILVÁNOSSÁGRÓL, A BÍRÓSÁGI CÉGELJÁRÁSRÓL ÉS A VÉGELSZÁMOLÁSRÓL SZÓLÓ 2006. ÉVI V. TÖRVÉNY (CTV.)

A CSŐDELJÁRÁSRÓL ÉS A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1991. ÉVI IL. TÖRVÉNY (CSTV.)

A CIVIL SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSA, AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS ÉS A KÖZHASZNÚSÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ 350/2011. (XII. 30.) KORM. RENDELET

A CIVIL SZERVEZETEK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ INFRASTRUKTÚRA-TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ 554/2013. (XII. 31.) KORM. RENDELET

A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAPPAL KAPCSOLATOS EGYES KÉRDÉSEKRŐL SZÓLÓ 5/2012. (II. 16.) KIM RENDELET

A KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYES EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 224/2000. (XII. 19.) KORM. RENDELET

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY A VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 368/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A KÖZPÉNZEKBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CLXXXI. TÖRVÉNY

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGHATÁROZOTT RÉSZÉNEK AZ ADÓZÓ RENDELKEZÉSE SZERINTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI CXXVI. TÖRVÉNY (SZFTV.)

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGHATÁROZOTT RÉSZÉBEN AZ ADÓZÓ RENDELKEZÉSE SZERINT RÉSZESÍTETT KEDVEZMÉNYEZETTEKNEK ÁTUTALT ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEIRŐL SZÓLÓ 9/2008. (IV. 10.) PM–SZMM EGYÜTTES RENDELET

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY (SZJA. TV.)

AZ ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY (ITV.)

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXVII. TÖRVÉNY

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY

A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY

EGYES VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL SZÓLÓ 2007. ÉVI CLII. TÖRVÉNY (VNYTV.)


Egyes szervezettípusokra vonatkozó egyéb jogszabályok:
A SPORTRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI I. TÖRVÉNY (SPORTTV.)

A POLGÁRŐRSÉGRŐL ÉS A POLGÁRŐRI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXV. TÖRVÉNY

A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG JOGÁRÓL, VALAMINT AZ EGYHÁZAK, VALLÁSFELEKEZETEK ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CCVI. TÖRVÉNY (EHTV.)

A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 1989. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY

AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ PÉNZTÁRAKRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI XCVI. TÖRVÉNY (ÖPT.)

A MUNKAVÁLLALÓI RÉSZTULAJDONOSI PROGRAMRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XLIV. TÖRVÉNY

AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI XCIX. TÖRVÉNY

A VAD VÉDELMÉRŐL, A VADGAZDÁLKODÁSRÓL, VALAMINT A VADÁSZATRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LV. TÖRVÉNY

A BIZTOSÍTÓKRÓL ÉS A BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI LX. TÖRVÉNY

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY ÉS EGYES KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2006. ÉVI LXV. TÖRVÉNY

A NEMZETISÉGEK JOGAIRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXXIX. TÖRVÉNY

Sajátos a honvédségtől nyugállományúakra vonatkozó előírások:
-7/2013. (VII. 25.) HM rendelet - a kegyeleti gondoskodásról ...

-42-2013 HM utasítás a kegyeleti tevékenység szabályozásáról.pdf


Vissza