HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Beszámoló és programtervező közgyűlés 2018 - Képekben

További képek

Beszámoló és programtervező közgyűlés 2018


    A klub naptári terve

Beszámoló és programtervező közgyűlés 2018

E tavasz eleji, de tavasziasnak egyáltalán nem mondható március 02-ai délutánon a József Attila Közösségi Házban gyülekezett a Honvéd Nyugdíjas Klub tagsága, hogy megtartsa a 2017. évi tevékenységét értékelő és a 2018. évre feladatokat meghatározó Közgyűlését. A megjelent tagságot és vendégeket Horváth Balázs levezető elnök köszöntötte. A határozatképesség megállapítása, a közgyűlési tisztségviselők megválasztása, a napirend elfogadása után az érdemi munkára tért át az egyesület döntéshozó testülete.

Farkas Zoltán elnök számolt be az előző évi tevékenységről, Buza Vince elnökhelyettes pedig az egyesületi gazdálkodásról.

Kiemelt szervezeti eseményként értékelték, hogy az Alapszabály 2016 évi, jogerős befogadását követően elkészült a megújult Szervezeti és Működési Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat a Számviteli Politika, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság működési rendje, mely okmányok meghatározzák és keretbe foglalják az egyesületi tevékenységet.

Növekedett a taglétszám: a 2017. januári 89 főről decemberre 97 főre, s ma már 101-es lélekszámú a közösség. Három fő tiszteletbeli tag címet adományozott a tavalyi közgyűlés, e címközösség ez évben nem bővült. Az elmúlt esztendei pártoló tagi címek ez évre meghosszabbításra kerültek.

A közösség érdekében végzett munkájuk elismerésére, a felterjesztések eredményeként 3 fő honvédelmi miniszteri elismerésben részesült. Az év folyamán a BEOSZ Elnöksége kettő, a BEOSZ-DAR Elnöksége hét fő részére adott át elismerő oklevelet.

Új formában, negyedévenkénti zenés klub délután keretében, névre szóló emléktárggyal köszöntötte kerek évfordulós születésnapjukat ünneplő tagtársait az Egyesület közössége.

Kiemelt jelentőségű és jó volt az együttműködés a Honvéd Nyugdíjas Klub és Szabadszállás Város Önkormányzata, az MH Logisztikai Központ, a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, továbbá az MH KIKNYP 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda, a BEOSZ és BEOSZ DAR szövetségek, valamint a régió társ tagegyesületei között.

Tovább gyarapodott a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény, módosult az egyesületi honlap, kettő tematikus oldallal van jelen a klub az internetes közösségi portálon.

A Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda koordinálásával és támogatásával huszonegy, szociálisan hátrányos helyzetben lévő személynél tettek látogatást, végeztek adatpontosítást a kapcsolattartók, közülük egy fő részére kezdeményeztek szociális segélyezést, eredményesen.

Aktív, szerteágazó tevékenységet végzett az Egyesület sport és turisztikai tagozata. A saját kezdeményezésű túrákon túl, számos – mások által szervezett – teljesítménytúrán vetek részt tagjaink. A meglévő, 40 km-es túraútvonal karbantartása, felújítása keretében pótlásra kerültek a hiányzó oszlopok, az eltűnt, vagy sérült túrajelzések. Sajnálatos, hogy sokan a rongálásban élik ki „természetszeretetüket”. A Nyári Strázsa túra keretében vehették igénybe a túrázók a 9,4 km hosszú, újonnan létesített „Strázsa-körtúra” útvonalat és a hozzá kapcsolódó, részben felújított autós pihenőt.

Az elmúlt esztendőben számos esemény szervezője, rendezője, résztvevője volt a HNYK, amelyek igen sok érdeklődőt vonzottak és hoztak a közösséghez, a településre. Csak felsorolás jelleggel, szemezgetve: megemlékezés a doni-áttörés tragédiájának emléknapján; közönségtalálkozó a „Hazajárók” arcaival, Kenyeres Oszkárral és Jakab Sándorral; nőnapi köszöntő; látogatás Visontán, a Mátrai Erőműben és Bujákon, az 5. számú Kiképzési, Oktatási és Rekreációs Központban; IV. Strázsa Honvéd Teljesítménytúra; kerekévfordulós születésnaposok negyedéves köszöntője; látogatás Szolnokon, a Rep-Tár Repülőmúzeumban és a Hadkiegészítési Szakgyűjteményben; BEOSZ DAR XV. Kistérségi Találkozó Kiskőrösön; megemlékezés Magyar Honvédelem Napjáról és a Hősök Napjáról; Nyári/Őszi/Téli Strázsa Túra; látogatás Szigetszentmiklóson, a Csepel Autó Gyártmánymúzeumban és a Gyártörténeti Múzeumban; Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény részvétele a „Múzeumok éjszakája” programban; XIII. Szabadszállás Helyőrségi Honvéd Találkozó; Honvéd Kispályás Labdarúgó Torna; részvétel a „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akcióban; „Szent Mihály napi sokadalom”; szakmai előadónap - kiállítás - emléktúra „A magyar katonai gép- és kerekes harcjármű gyártás története” jegyében; kirándulás Kecelre a Pintér Művek Hadtörténeti Múzeum és Haditechnikai Parkba, Kalocsára a Porcelán Manufaktúrába, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érsekségébe, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházba és az ASTRICEUM Érseki Múzeumba; „50 év 50 fotó” életmű kiállítást; kirándulás Kecelre a „XXXI. FLORA Virágfesztivál és XV. Keceli Országos Fazekas Kiállítás” rendezvényre.

A rendezvények, a szervezeti élet, a hagyományápolás, a szociális és érdekvédelmi munka terén elért eredményekhez a szervezők munkáján, a megjelentek, résztvevők tevőleges közreműködésén túl a pályázatok, a támogatások és a hozzájárulások adta biztos pénzügyi fedezet is kellett. A tagdíjak, az átadott szja. 1 %-ok, a nem csak az elmúl esztendei tevékenység, de az idei év induló anyagi forrása is.

A beszámolókat követően Bánáti Csaba - a Pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke - ismertette a 2017. évi gazdálkodás ellenőrzéséről szóló jelentést, amely megállapította, hogy a gazdálkodás törvényes, eredményes, a könyvelés szakszerű. A jelentést a Közgyűlés megerősítette.

A „múlt” után a jelen és a jövő került a középpontba: az egyesület elnöke beterjesztette a 2018. évi Munkatervet, Buza Vince elnökhelyettes pedig a kapcsolódó gazdálkodási tervet.

Ahogy elhangzott, feladat lesz az idén is. Ismét csak felsorolás jelleggel: 2018-ban a „Hadtörténeti évfordulóinkra emlékezünk … „ szakmai programsor adja a rendezvények alapját: ezen belül megemlékezés, szakmai előadások és kiállítás a Magyar Honvédség megalakulása 170. évfordulója alkalmából (május 23. és július 13.), az MN 145. harckocsiezred (MN 5260 / MN 7038) megalakulása hatvanadik évfordulója alkalmából szervezett találkozó segítése (szeptember 08.), szakmai előadás – kiállítás - emléktúra az I. világháború, vagy a „Nagy Háború” befejezésének 100. évfordulója alkalmából (szeptember 28-29.); kirándulás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumba; tanulmányi utak szervezése: MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, MH Légijármű Javítóüzem, GAMMA Műszer Zrt., CURRUS Rt., IKARUS meglátogatása; szakmai kirándulás az MH Logisztikai Központ és alárendeltjei megismerésére; V. Strázsa Honvéd Teljesítménytúra, Nyári/Őszi/Téli Strázsa túrák; negyedévente születésnap köszöntős rendezvények; az Egyesülettel partneri, együttműködési kapcsolatot tartó katonai szervezetek csapatünnepei, fegyvernemi napjai.

A számos program ismét komoly anyagi forrásigénnyel jár, melyhez rengeteg pályázat megírása és beadása, a támogatók önzetlensége, a résztvevők hozzájárulása szükséges.

A Közgyűlés a beterjesztéseket egyhangúlag elfogadta.

Az utolsó napirendi pont keretében – Farkas Zoltán elnök személyében – megválasztásra és meghatalmazásra került az egyesületnek a BEOSZ Küldöttgyűlésére és a BEOSZ-DAR Közgyűlésére küldött képviselője.

Itt köszöntötte az egyesület elnöke a kerekévfordulós születésnaposokat.

Dr. Báldy Zoltán polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, elmondta mennyire nagyra tartja azt a közösségépítő, hagyományápoló tevékenységet, amelyet az egyesület kifejt, nemcsak saját maga, hanem Szabadszállás érdekében is.

Durgó Tamás őrnagy, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság kecskeméti irodavezetője köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit, tájékoztatta a jelenlévőket az iroda tevékenységéről, a honvédséghez tartozók (un. gondozotti kör) lehetőségeiről, végül megköszönte azt a segítséget, melyet az egyesület adott a szociális és érdekvédelmi tevékenysége során.

Csóka Tamás ny. ezredes, a BEOSZ Dél-alföldi Régió alelnöke köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit, elismeréssel szólt a végzett munkáról, és sok sikert kívánt az ez évi munkához. Dicsérően szól a rengeteg megvalósult és ez évre betervezett programról, az azok szervezésével járó munkáról.

A Közgyűlést követően a Zöld Ász étteremben - közös vacsorával - zárta a napot a Honvéd Nyugdíjas Klub közössége.

Az elmúlt évben nem kevés munkát és sok szép eredményt tudhatott magáénak az Egyesület. Ezek az eredmények nem maguktól jöttek létre, ebben tagjaink igen sok erőfeszítése és az együttműködő partnereink, támogatóink jelentős segítsége van benne.

Az Egyesület Elnöksége köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal, segítettek, hozzájárultak ahhoz, hogy a Honvéd Nyugdíjas Klub működjön, hogy jól működjön, hogy hasznos és elfogadott része legyen a város életének, és hogy továbbra is tehesse, és tegye a dolgát. Köszönik a tagság részvételét a meghirdetett programokon; a sport és turisztikai tagozat kiemelkedő tevékenységét, a szervezést, rendezést, a tevőleges részvételt; a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény kezelőinek a gondozást és a fejlesztést; Szabadszállás Város Önkormányzatának, dr. Báldy Zoltán polgármester úrnak az egyesület részére nyújtott pénzbeli és dologi támogatást, segítséget; a HM Honvéd Vezérkar, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, a Kecskemét, 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda, az MH Logisztikai Központ, az MH Anyagellátó Raktárbázis, az MH Légijármű Javítóüzem, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis a támogatását és segítségét; a CURRUS Rt. haditechnikai emléksor felújító munkáját; a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége és a BEOSZ Dél-Alföldi Régió segítségét, támogatását; a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény támogatását; a Petőfi Sándor Általános Iskola közreműködését a rendezvényeken.

Köszönik mindazon magánszemélyek, vállalkozások segítségét, akik/amelyek bármilyen módon hozzájárultak a Honvéd Nyugdíjas Klub tevékenységéhez. Köszönik az Atlaszbusz Kft.; a CSO-KER bolt; az Eltájolók Turista és Szabadidősport Egyesület; a Hazajárók Egyesület; a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.; a Kiskunsági Nemzeti Park; a Kunadacsi Horgászcentrum; a Kurta Kocsma; a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület; a Natura 2000 ökológiai hálózat; a REAL Élelmiszer Üzletház; a Varga Joker Kft; a Szabó Hús Kft; a SZALABUSZ Kft.; a SZITEP Kft.; a SZP Kiskun Kft; a Tóth Autómix Kft.; a ZeroFeeling Kft; a Zöld Ász étterem vállalkozásoknak és szervezeteknek, továbbá Aszódi Imre és csapata, Bajusz Gábor, Gombai Miklós, Jaksa Mihály, Nagy Nándor, Pandúr László, Pataki Sándor, Szabó Imre, Szívós László, Szűcs Sándor, Tóth János, Varga Imre, Varga István, Varga László egyéni vállalkozóknak a rendezvények anyagi és helyszíni támogatását, a személy- és teherszállításban, a felújításokban, a szakmai anyagok biztosításában nyújtott támogatását.

Horváth Balázs István


Vissza