HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Gondolatok egy születésnapra, egy évfordulóra …


Gondolatok egy születésnapra, egy évfordulóra …

45 esztendő nem kevés idő: egy fél emberélet, szűk másfél emberöltő, ami egy érett felnőttkor. Így egy szervezet is bőven nagykorúvá lesz 45 éves korára.

Ilyen felnőtt korú szervezetté vált Szabadszálláson a Honvéd Nyugdíjas Klub, amely évforduló alkalom lehet arra, hogy visszatekintsünk egy kicsit az elmúlt esztendőkre, hogy visszaemlékezzünk a kezdetekre is.

Jó fél évszázada, a honvédelmi miniszter – a Magyar Néphadsereg nyugállományú tagjainak szervezett összefogásáról szóló 20/1970. számú parancsában – kimondta, hogy mindazon helyőrségekben, ahol 15 fő részvétele biztosítható, létre hozható a Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja. Ez nem kötelezőség volt, hanem egy lehetőség, amellyel – az idők során – számos egykori helyőrség katonaközössége élt.

Nem volt ez másképp itt Szabadszálláson sem, ahol negyvenöt esztendővel ezelőtt, 1976. február 06-án, a Helyőrségparancsnokság támogatásával, a Helyőrségi Művelődési Otthon anyáskodásával, tizenhárom katona és két rendőr közös összefogásként alakult meg az egyesület elődszervezete, a

Fegyveres Erők és Testületek Szabadszállási Kun Béla Nyugdíjas Klub”.

Azzal a céllal indult be a helyőrségben a klubmozgalom, hogy - megfelelve a parancsban megfogalmazottaknak - lehetővé tegye a honvédelem, a hazaszeretet eszméjének ápolását, az aktív, és a már nyugállományba került katonák, rendőrök közötti élő kapcsolat fenntartását, az aktív pihenés szervezését, a szociálisan hátrányban lévők segítését.

A szervezet – eleget téve az önmaga elé kitűzött céloknak – tette a dolgát, élt, szerveződött, miközben – egyes okmányain – volt, mikor a „Magyar Néphadsereg Szabadszállás Helyőrség Nyugállományúak Klubja”, vagy épp a „Magyar Néphadsereg Helyőrségi Klub Szabadszállás Nyugállományú Tisztek, Tiszthelyettesek Klubja” nevet viselte.

A klub, létének egy újabb fejlődési fokához érve, 1989. december 20-ától már bejegyzett, egyesületi formában működő társadalmi szervezetként tette, s teszi a dolgát.

2005. április 13-ától az egyesület bejegyzett neve megváltozott, innentől a hivatalos megszólítása

Honvéd Nyugdíjas Klub”.

Megerősödött közéleti jelenléte és tevékenysége, elismeréséül, Szabadszállás Város Önkormányzata és polgármestere – 2006. augusztus 20-án a klub fennállása 30. évfordulója alkalmából – zászlót adományozott az egyesület közösségének.

A Honvéd Nyugdíjas Klub Szabadszállás város egyik ismert, és elismert közössége lett, amely napjainkban civil kezdeményezésként teljesíti küldetését. Működésének fő területe Szabadszállás, de kapcsolati köre – tagjai révén – kiterjed a Felső-Kiskunság más településeire is.

Létszáma a kilencvenes évekre 60-65 fő közöttire emelkedett, majd az ezredfordulóra – a napjainkban is jellemző – 120-125 fő közöttire állt be. Az idő sajnálatos múlását jelzi, hogy a közösség alapító tagjai közül már mindenki az égieknél teljesít szolgálatot.

Az egyesület tagjai között már nemcsak katonák, rendőrök, honvédségi dolgozók és hozzátartozóik találhatók, hanem olyan személyek is, akik nem tartoztak közvetlen honvédségi (rendvédelmi) érdekkörbe, hiszen nyitott szervezetként már befogadója mindazoknak, akik elfogadják az egyesületi közösséget, és akik elfogadhatóak a közösség számára.

A klub tevékenysége során együttműködik Szabadszállás Város Önkormányzatával, intézményeivel és társadalmi szervezeteivel, az MH számos alakulatával, a társ tagegyesületekkel, sport- és turisztikai szervezetekkel.

1999 óta – a Honvéd Nyugdíjas Klub – tagja és munkájára tekintettel fontos része a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének, és a BEOSZ Dél-alföldi Régiójának.

A klub eredeti alapcéljai némi kiegészítéssel, megfogalmazásbeli változással ma is helytállóak: a hazafiság, a hon- (és rend-) védelem támogatása. E mellett érdekvéd, kirándulásokat, közös sport-, túra- és kulturális tevékenységeket, megemlékezéseket szervez, egészséget őriz, betegséget előz, szociális tevékenységbe segít, hagyományt ápol, őriz és él meg.

Az egyesület szervezeti kereteinken belül működik a „Barátok FC” futballcsapat, a „Strázsa Túraegyesület(2010-től), valamint a „Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény(2014-től).

A közösség - az egyesület alapcéljai megvalósítása során - szerteágazó munkát végzett, és végez a jelenben valamint a jövőben is.

A klub – részben felkérés alapján, részben saját kezdeményezéssel - részt vesz a nyugállományú katonák, nyugdíjas honvédségi dolgozók érdekében végzett szociális-, érdekvédelmi, és kegyeleti tevékenységben.

Az egyesület fő szervezője az egykori katona- és honvédségi dolgozói közösséget összefogó, évenkénti, „Szabadszállási Helyőrségi Honvédtalálkozó” alkalmaknak.

A „Strázsa Túraegyesület” szervezésében a közösség kiépítette, fenntartja és gondozza a Kunadacs, Szabadszállás és Izsák településeket érintő, közel 40 km-es túraútvonalat és a hozzácsatlakozó, mintegy 10 km-es körtúra útvonalat. Ezekhez igazítva hirdeti és szervezi a „Strázsa Honvéd Teljesítménytúra” és az évszakos „Strázsa túra” rendezvényeket.

A szenior labdarúgók rendszeres szervezői, rendezői és résztvevői a környék kispályás labdarúgó bajnokságainak.

Az egyesület közössége létrehozója, ápolója és gondozója a valaha Szabadszálláson állomásozó alakulatok, az ott szolgáló katonák és polgári dolgozók emlékeit őrző emlékhelyeknek, ezek körében a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény együttesének, továbbá a helyi honvéd emlékhelyeknek, melyek a Parancsnokok Parkja, a Szabadszállási Honvéd Emlékhely, az Emlékpark, a Haditechnikai emléksor, a Bem József emléktábla, és a ’48-as honvéd emlékmű.

A szervezet rendszeresen képviselteti közösségét a városi rendezvényeken, megemlékezéseken, a Helyőrségi Gyűjteménnyel résztvevője a „Múzeumok éjszakája” helyi eseményeinek.

Az egyesület a haditechnika- és a hadtörténelmi kalandozásai során kiállítás és/vagy megemlékezés, szakmai előadás keretében feldolgozta a magyar harckocsi, gép- és kerekes harcjármű fejlesztés és gyártás történetét, ellátogatott a magyar járműgyártó helyekre, vagy emlékhelyeire. Megismertette az érdeklődőkkel a ’48-as forradalom és szabadságharc, az aradi vértanúk és áldozattársai, a Magyar Honvédelem Napja, a két világháború, a „Pipacs Napja”, a Magyar Hősök emléknapja, a trianoni békeszerződés létrejöttének, hatásának, és a doni áttörés tragédiájának a történetét.

A Honvéd Nyugdíjas Klub elismerten jó működéséhez, a jó munkához, a sikerdús tevékenységhez, melyet magáénak tudhat, elengedhetetlen az a hatékony, körültekintő gazdálkodás, az a sikeres és eredményes pályázati munka, amely megteremtette és biztosítja a szervezet létezését, ténykedése anyagi feltételeit.

Az elmúlt négy és fél évtizedben számos vezetője, elnöke volt a Honvéd Nyugdíjas Klubnak. A kezdetektől a következők álltak az egyesület élére: 1976. Kühl Vilmos, 1979. Nagy Sándor, 1981. Vörös Imre, 1982. Tóth László, 1986. Gazdag Géza, 1988. Redling László, 1993. Halasi Ferenc, 1998. Nagy Dezső, 1999. Gáspár Ferenc, 2005. Horváth Balázs, 2012. Bur János, 2013. Farkas Zoltán.

* * * * *

Nos, ennyi röviden a történet, a mi történetünk, az egyesület, a mi egyesületünk élete. Nem kevés esemény és rendezvény, nem kevés munka, melyek eredménye: számos megvalósult terv, számos „jelhagyás”, számos együttlét, jóleső találkozó, közös örömforrás.

Méltán lehetünk tehát büszkék a múltunkra, a munkánkra, önmagunkra és közösségünkre. Mindez pedig jó alap a továbblépésre, a folytatásra.

Köszönet illeti tagjaink munkáját, türelmét, a közösségünkhöz való ragaszkodását. De köszönet illeti támogatóinkat is. Köszönjük a segítségüket, az anyagi támogatásukat, a működési feltételek biztosítását, az együttműködésüket a különböző rendezvények előkészítésében és megtartásában. Reméljük, hogy ebbéli jó szándékaik továbbra is megmaradnak, hogy még sokáig, erőben és egészségben, növekvő tartalommal és eredményességgel lehessen betöltenünk a közösségi létben elért helyünket, hogy továbbhaladhassunk az általunk kijelölt úton és irányban, a céljaink teljesítése felé.

 

Horváth Balázs István


Vissza