HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Hetven esztendeje kezdődött … - Képekben

További képek

Hetven esztendeje kezdődött …


Hetven esztendeje kezdődött …

 

Kellemes, őszies, jólesően napsütéses időjárás köszöntötte október 2-án, Szabadszálláson, a Közösségi Házba érkezőket. Egyesztendős, kényszerű kihagyást követően, a XVI. Helyőrségi Honvédtalálkozó alkalmából gyülekeztek a valamikori garnizonba az egykori katonák, polgári alkalmazottak, családtagok, barátok.

A rendezvény emlékező aktualitása Szabadszállás Helyőrség hetven esztendővel ezelőtti megalakulása, valamint a 104/2. honi légvédelmi tüzérosztály megalakulása 60. és már, mint rakétaosztály, felszámolása 30. évfordulója volt.

A szervező Honvéd Nyugdíjas Klub képviselői, a jelenlévő egykori parancsnokok és az együttműködő katonai szervezetek megjelent vezetői, a város alpolgármestere, jegyzője, régebbi és mai polgármestere a temetőkertbéli Honvéd Emlékhelynél közösen emlékeztek az elhunyt katonatársakra, polgári dolgozókra, közalkalmazottakra. Nagytiszteletű Pálinkás Gyula református lelkész kérte Isten áldását az eltávozottak emlékére, majd az emlékezők elhelyezték a kegyelet koszorúját és virágait. Végül a „Magyar Takarodó!” kürtszava szólt, a tisztelet jeléül.

A Mátyás király téri emlékparkban – a katonazenekar reggeli toborzó térzenéjét követően – Farkas Zoltán ny. mk. alezredes, egyesületi elnök emlékezett meg a több mint fél évszázadig működött, 70 esztendeje alakult helyőrségről, majd a megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit az MN 145. harckocsiezred/dandár emlékoszlopánál, a kiképző szervezetek Hunyadi Mátyás emlékszobránál, az első ideérkező katonai szervezetek (MN 49. gépkocsizó lövészezred, a 16. harckocsi-rohamlöveg zászlóalj és a 44. tarackos tüzérezred), valamint az évfordulós 104/2. honi légvédelmi tüzér/rakétaosztály emlékköveinél. De a többi alakulati emlékjelhez is virágot tűztek az emlékezők.

A Közösségi Háznál az MH Anyagellátó Raktárbázis fegyverzeti és ruházati bemutatója várta az érkezőket, de felcsendültek a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar előadásában a népszerű katonaindulók is.

A színházteremben, a katonazenekar előadásában, a Himnusz hangjaival kezdődött a nagyrendezvény. Horváth Balázs ny. mk. ezredes köszöntötte a meghívottakat, köztük Tömböl László ny. vezérezredest, a Honvéd Vezérkar egykori főnökét, Bozó Tibor vezérőrnagyot a Magyar Honvédség Parancsnokának képviselőjét, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnokát, dr. Balázs Sándort és Darabos Józsefet Szabadszállás korábbi és jelenlegi polgármesterét. Köszöntött minden mostani és egykori katonatársat, polgári dolgozó, honvédségi közalkalmazott munkatársat, a támogatókat, hozzátartozókat, barátokat, az érdeklődő látogatókat.

A helyőrség egykori alakulatparancsnokai közül többen részt vettek a rendezvényen, mint: Bencze András ny. mk. alezredes, Spaics József ny. mk. ezredes, Szabó János ny. mk. vezérőrnagy, Varga József ny. dandártábornok, Vass József ny. ezredes; s üzenetben köszöntötte a megjelenteket Geller István ny. mk. altábornagy és dr. Végh Ferenc ny. vezérezredes.

Farkas Zoltán, egyesületi elnök szólt a megjelentekhez, köszöntötte a szép korúakat az Idősek Világnapja alkalmából, és megnyitotta a találkozót.

Darabos József polgármester a város nevében köszöntötte egykori katonáit, és hagyományok mai továbbvivőit.

A rakétaosztály megalakulása és felszámolása évfordulója kapcsán Tömböl László elevenítette fel a magyar honi légvédelem létrejöttének, létének, mai helyzetének és jövőbeni lehetőségeinek, majd Varga József a 104/2 honi légvédelmi tüzér-, később rakétaosztály tevékenységének krónikáját.

Szabó János szólt Szabadszállás Helyőrség történetéről, felelevenítette a katonák hetven esztendővel ezelőtt kezdődő, 53 esztendős jelenlétének fontosabb mozzanatait, a katonai szervezetek egymásutániságát, a honvédség és a település kapcsolatát. S talán nem csak e cikk írója vette észre a szónok - utolsó gondolatoknál - elcsukló hangját: „Ma erre a hetven esztendeje kezdődött mozgalmas, nehézségekkel, és örömökkel is teli fél évszázadra emlékezünk. Tegyük ezt büszkén, mert részesei voltunk, s tegyük méltósággal és önbecsüléssel, … mert megérdemeljük.

A visszaemlékezéseket követően elismerések átadására került sor.

A Magyar Honvédség parancsnoka viseleti kisplasztika elismerésben részesítette Szabadszállás előző és jelenlegi polgármesterét: dr. Báldy Zoltánt és Darabos Józsefet, melyet Bozó Tibor vezérőrnagy adott át.

A Honvéd Nyugdíjas Klub Elnöksége évfordulós emlékplakettet és díszoklevelet adományozott a Honvéd Vezérkar egykori főnökének, Tömböl László ny. mk. vezérezredesnek, az MN Páncélos- és Gépjárműtechnikai Kiképző Központ parancsnokának, Szabó János ny. mk. vezérőrnagynak, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnokának, Bozó Tibor vezérőrnagynak, az MN 104/2. Honi légvédelmi tüzérosztály parancsnokának, Varga József ny. dandártábornoknak, az MN Páncélos- és Gépjárműtechnikai Kiképző Központ parancsnokának, Spaics József ny. mk. ezredesnek, az MN 104/2. Honi légvédelmi tüzérosztály parancsnokának, Vass József ny. ezredesnek, az MH Gépjárműtechnikai Honvéd Szakközépiskola igazgatójának, Bence András ny. mk. alezredesnek, Szabadszállás előző polgármestereinek, dr. Balázs Sándor r. alezredesnek és dr. Báldy Zoltánnak, Szabadszállás jelenlegi polgármesterének, Darabos Józsefnek.

Az Elnökség évfordulós emlékplakettet és emléklapot adományozott az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság törzsfőnökének, Csinga Mihály ezredesnek, az MH Anyagellátó Raktárbázis parancsnokának, Dolányi Sándor ezredesnek, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége koordinációs elnökhelyettesének, Esküdt Lajos ny. ezredesnek, a Kunszentmiklós Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének, Rigó János r. alezredesnek, rendőrségi tanácsosnak, a 24. Harckocsiezred Baráti Kör elnökének, Cserháti Ákos ny. mk. alezredesnek, az MN 104/2. Honi légvédelmi tüzérosztály emlékszobája berendezésében, a szervezésben részvételért Holczmann Mihály ny. őrnagynak, Hibácskó Ferenc ny. r. alezredesnek, és Péter György ny. alezredesnek, az emlékszobai terepasztal készítőjének, Dorogi Kálmánnak, az MH 13. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetőjének, Gáldonyi Sándor őrnagynak, pártoló tagunknak, Varga Józsefnek, a Szabadszállás Jövőjéért Egyesület elnökének, a helyőrségi emléktábla készítőjének, Müller Zoltánnak. Az elismeréseket az egyesület elnöke adta át.

A protokollt egy kis könnyedebb rész, Kapi Gábor „Nótáskapitány”, egykor a helyőrségben is szolgáló ny. százados katonanóta műsora követte (Csáki Tibor zenei kíséretével) a jelenlévők tapsban kifejezett nagy megelégedésére.

A rendezvény a honvéd hagyományok emlékeit őrző Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjteménynél folytatódott. Az épület falára került elhelyezésre a helyőrség hetven esztendővel ezelőtti megalakításának emléket állító márványtábla. Horváth Balázs mondott avatóbeszédét, majd nt. Pálinkás Gyula református lelkész kért áldást a helyőrség emlékére. A Honvédtalálkozó résztvevői nevében Bozó Tibor vezérőrnagy és Farkas Zoltán ny. mk. alezredes, a katonák nevében a megjelent egykori parancsnokok, a város nevében dr. Balázs Sándor és Darabos József polgármesterek helyeztek el koszorút.

Az emléktábla két oldalán az MH 38. Merász Mihály Területvédelmi Zászlóalj tartalékos katonái álltak díszőrt és tartották a korszak kezdeti – vörös alapszínű, és a napjainkban használatos, 1990 óta meglévő, fehér alapszínű csapatzászlókat.

Az MN 104/2. Honi légvédelmi tüzérosztály emlékszobája avatóbeszédét Holczmann Mihály ny. őrnagy tartotta, köszönetet mondva a létrejöttét segítő, támogató, a kialakításában résztvevő személyeknek, szervezeteknek. A kiállítóhely bejáratánál lévő emlékszalagot Tömböl László vezérezredes, az osztály egykori parancsnokai, Varga József ny. dandártábornok és Vass József ny. ezredes, valamint a HNYK elnöke, Farkas Zoltán ny. alezredes vágták át, átadva az érdeklődőknek a látnivalókat.

Az élményekkel, ismeretekkel, látnivalókkal bőségesen telített programot a felújítása végéhez érkező Nagyvendéglőben, ebéddel és baráti beszélgetéssel zárták a találkozó résztvevői.

Köszönet mindenkinek, aki kivette részét a rendezvény megtartásában, a találkozó előkészítésében, szervezésében, támogatásában, a rendezvényi helyszínek biztosításában, előkészítésében (és visszarendezésében), a bemutatóhelyek működtetésében, a katonazenekari programban, a katonanóta műsorban, a résztvevők autóbusszal történő szállításában, az ételkészítésben és felszolgálásban, az emlékhelyek koszorúzásában, az emlékszoba kialakításában, az emléktábla elkészítésében. És nagy köszönet mindazoknak, akik eljöttek, hogy részesei legyenek ennek a találkozónak.

Szöveg: Horváth Balázs István

Fényképek: Esküdt Lajosné és Fábián Krisztián


Vissza