HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

XVIII. szabadszállási bajtársi, munkatársi találkozó! - Képekben

További képek

XVIII. szabadszállási bajtársi, munkatársi találkozó!


Ha nyár, akkor július, ha július, akkor forróság és Szabadszállási Helyőrségi Honvédtalálkozó. Immár tizennyolcadik alkalommal! A meghívó a „Páncélosfészek az aranyhomokon” jegyében, július 15-ére, a József Attila Közösségi Házba szólította az érdeklődőket. Frissítővel, pogácsával fogadtuk az érkezőket ... és örömmel, szeretettel.

A szervezők a hagyományos bajtársi találkozóra invitálták az egykori szabadszállási helyőrséghez kötődő katonákat, polgári dolgozókat, családtagjaikat. Az alkalom a barátok, bajtársak, munkatársak évenkénti összejövetelén túl lehetőséget adott a Magyar Honvédség megalakulása 175. évfordulója keretében az MN 5260/7038, 145. harckocsi ezred (később dandár) megalakulása 65. az MH Gépjárműtechnikai Honvéd Szakközépiskola felszámolása 25 és a Helyőrségi Művelődési Otthon megszűnése 20 évfordulójára való emlékezésre is.

A főrendezvényt megelőzően, a szervezők és a meghívottak képviselői (Szabó János ny. vezérőrnagy, Spaics József ny. ezredes egykori parancsnokok, Solymosi Ferenc ezredes, az MH Logisztikai Támogató Parancsnokság (LTP) parancsnoka, Darabos József Szabadszállás Város polgármestere, Farkas Zoltán ny. alezredes, egyesületi elnök) a Mátyás király téren emlékeztek meg az évfordulós szervezetekről. Koszorút helyeztek el a harckocsiezred emlékoszlopánál és a Hunyadi Mátyás szobornál, valamint a harckocsiezred és a szakközépiskola emlékkövénél. A jelenlévők virágot tettek az egykor a helyőrségben települt alakulatok emlékköveihez. A temetőkertben lévő Honvéd Emlékhely kopjafáinál előző nap emlékeztünk elhunytainkra.

A Közösségi Ház nagytermében a Himnusz éneklését követően Horváth Balázs ny. ezredes nyitotta meg a találkozót.

A találkozás már meglévő örömében a jó hangulat erősítéséről a Teleki Néptáncműhely Egyesület táncosai gondoskodtak fergeteges előadásukkal.

A Honvéd Vezérkar főnöke, dr. Böröndi Gábor altábornagy, a rendezvény fővédnöke, levélben köszöntötte a résztvevőket, s emlékezett meg az évfordulós alakulatokról.

De köszöntötte a megjelenteket a szervező Honvéd Nyugdíjas Klub (HNYK) elnöke, Farkas Zoltán ny. alezredes, a település polgármestere Darabos József és az MH LTP parancsnoka, Solymosi Ferenc ezredes is.

A találkozó résztvevői Horváth Balázs előadásában hallhattak emlékező gondolatokat a Magyar Honvédség megalakulása 175. évfordulójáról és az évfordulós szervezetekről: a harckocsi alakulatról, a szakközépiskoláról és a helyőrség kulturális életét szolgáló intézményről.

Elhangzott dr. Végh Ferenc ny. vezérezredes levele, melyben köszöntötte a rendezvény résztvevőit, kiemelten a harckocsi ezred (később dandár) egykori katonáit és polgári alkalmazottait. Elismeréssel szólt a rendezvény szervezőiről és támogatóiról.

A találkozó lehetőségét kihasználva, a közösségi munka támogatása és végzése elismeréséül a Honvéd Vezérkar főnöke emléktárgyat adományozott Asbóth György és Tóth Józsefné részére. Az elismeréseket a Honvéd Vezérkar főnöke nevében Solymosi Ferenc ezredes adta át. Durgó Tamás alezredes, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka Darabos József, Szabadszállás Város polgármestere, Puskás Istvánné és Bánáti Csaba ny. őrnagy részére elismerő oklevelet adományozott. Gratulálunk az elismerésben részesülteknek és köszönjük a támogató és segítő munkájukat.

A Közösségi Házban a megemlékezést Ökrös Tibor és népi zenekara mindenkit magával ragadó előadása követte.

A találkozó részeként emlékszoba avatóra került sor. Az emlékezők a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjteménynél, a helyőrség emléktáblájánál helyezték el az emlékezés koszorúit, majd Horváth Balázs szólt az emlékszoba kialakításáról és az avatóra invitálta a bajtársi gyülekezetet

Az intézmény utolsó, felszámoló vezetője és Farkas Zoltán, az egyesületi elnöke nyitották meg a HEMO bemutatóhelyét, az avatószalag átvágásával. A HNYK vezetője, az avatás emlékére, az emlékek gondozása elismerésére, köszönetül emléklapot adott át Ivanits Györgyné részére.

A honvédtalálkozó a Nagyvendéglőben zárult egy jó babgulyás, óriáspogácsa elfogyasztásával és sok-sok beszélgetéssel.

Bár a sors folytán egyre fogynak a bajtársak és a munkatársak, de a nagy meleg ellenére sokan eljöttek, és jól érezték magukat. Ezért hálás dolog e rendezvények szervezése, mert örömteli a találkozás a számos ismerőssel és jó baráttal, jó érzés meglátni mások örömét, lélekerősítő észrevenni az elmerengő tekinteteket, a bennük rejlő elvesztés feletti fájdalmat, de legfőképp az egymásra találás örömét. Ez most is megadatott a rendezőknek.

És felemelő érzés az is, ha sikerül egy-egy új bemutatóhelyet létrehozni, ha az emlékanyagok „összeállnak” valamivé, ami már emlékébresztő egész, de az is jó, ha „csak” frissíteni tudjuk a meglévőket, s ezzel egy új emlékforrás teremtődik.

A találkozó csatlakozott a város „Petőfi itthon van!” c. rendezvényéhez. A beszélgetés közben a résztvevők – a vendéglő előtti téren – megtekintették a Petőfi Sándorhoz köthető települések helyi értékei bemutatóhelyeit, kóstolhatták a kínált termékeket. De örömmel olvasgatták a verspadok és a Petőfi életrajzoszlopok verseit, szövegeit is. A templom melletti parkrészben az MH Anyagellátó Raktárbázis tartott fegyver- és felszerelés bemutatót.

Késő délután, a Városházán hallgathatta Gönczi Gergő levéltáros és történész igen érdekes és lebilincselő előadását Petőfi és Szabadszállás kapcsolódásáról.

És a napot egy nagyszerű előadás, a Félegyházi Táncszínház „János vitéz” előadása zárta, mi több, koronázta.

Köszönjük mindenkinek a megjelenést, hogy eljöttek. Köszönjük az előkészítésben, a rendezésben, a kialakításban részvevőknek a munkát, a támogatást. És köszönjük a közreműködő táncosok, zenészek nagyszerű előadásait, művészi munkáját, az általuk nyújtott nagyszerű élményeket. Sokaknak köszönjük!

Szöveg: Horváth Balázs István

Fotó: Szegfű Ildikó, Horváth Péter, Jánosi Béla


Vissza