HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Pályázat és rendezvénysorozat a harckocsik jegyében - Képekben

További képek

Pályázat és rendezvénysorozat a harckocsik jegyében


  További információk

  Legfrissebb hírek

 • A Honvéd Nyugdíjas Klub a hagyományoktól eltérően - a zuhogó esőre tekintettel -...
 • Október 6-án, az Aradi Vértanúk Emléknapján, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc...
 • Tizedik alkalommal rendezte meg Őszi Strázsa túráját a Strázsa Túraegyesület, melyen...
 • A 36. évébe lépett kispályás labdarúgó csapatunk a Barátok FC. Ebből az...

A Honvéd Nyugdíjas Klub kiemelt feladata Szabadszállás helyőrség emlékeinek megőrzése, a katonai hagyományok ápolása, a katonák és civilek, továbbá a hivatásos, a szerződéses, a nyugállományú és a szolgálati járadékos állomány kapcsolatának erősítése.

E sokrétű, nem egyszerű feladatrendszer számos területen jelenik meg életünkben, tevékenységünkben és tesz próbára mindannyiunkat.

A már meglévő, az Alföldi Kiképző Központ által létrehozott emlékhelyek mellett, a helyőrség megszűnését - 2004. december 31-ét - követően számos esemény, tárgyi emlék igazolja e munka eredményeit, de korántsem jelzi e munka végét, csak egy időbeni állapotát:

 • 2003. november 02-án a temetőkertben felállíttatott a „Szabadszállási katonák emlékére” ajánlott kopjafa.
 • 2004-ben a Helyőrségi Művelődési Otthonban kialakítást nyert az egyetlen Szabadszálláson maradt csapattörténeti múzeum. A lakótelepen kibővült a Parancsnokok parkja, létrejött a hajdanvolt alakultok emlékparkja és a haditechnikai park.
 • 2005-től az Együtt Szabadszállásért Egyesület kezdeményezésére, a Szabadszállási Városi Napok részeként elindult a „Szabadszállás Helyőrségi Honvéd Találkozó” rendezvény, melynek szervezését átvette a Honvéd Nyugdíjas Klub, együttműködve Szabadszállás Város Önkormányzatával és a József Attila Közösségi Házzal. A rendezvény az óta is minden esztendőben várja a mai és egykori katonákat, honvédségi dolgozókat, hozzátartozóikat és a honvédelemért érzőket.
 • Az egyesület 2009. július 03-án állította fel a „Szabadszállási Honvédségi Dolgozók emlékére” szóló kopjafát a már létező jelfa párjaként. A két oszlop együtt a „Szabadszállási Honvéd Emlékhely”. E jelfák ma élő jelképek.
 • 2014-ben a sikeres és értékmentő áttelepítést követően megnyílt a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény, amely 2015-ben kibővült az MN Gépjárműtechnikai Honvéd Szakközépiskola emlékszobájával.

Az idei – 2016-os – esztendőben a Honvéd Nyugdíjas Klub egy háromalkalmas rendezvénysorozatot tervezett és kezdett el megvalósítani. A rendezvénysorozat egyben egy Honvédelmi Minisztérium által kiírt pályázat belépője is. A pályázat és a rendezvénysorozat címe

„Harckocsik és Szabadszállás - a harckocsik centenáriuma”

Apropóját a harckocsik harctéri alkalmazásának századik évfordulója adta, kiegészülve a páncélos fegyvernemnek a Magyar Királyi Honvédségben való megjelenése nyolcvanadik évfordulójával.

Az első világháború nyugati frontján, a franciaországi Somme folyónál vívott harcokban jelent meg - 1916. szeptember 15-én - 32 db Mark-I angol harckocsi. Ez volt a hadtörténelem első olyan ütközete, ahol a harckocsit, mint harceszközt bevetették.

A magyar haderő fejlesztésének fontos állomása volt 1936, amikor rendszerbe állítottak 150 db Fiat-Ansaldo C.V.35 típusú kisharckocsit. Innen datálódik a fegyvernem megjelenése és fejlődése.

A 20 esztendős különbség a Nagy Háborút lezáró békeszerződés következménye, amely erősen korlátozta a magyar haderő nagyságát, fegyverzetének, harceszközeinek összetételét, mennyiségét, fejlesztési lehetőségeit.

Az egykori szabadszállási katonai szervezeteket összekötötte a harckocsi, a páncélos technika, hiszen mindegyik szervezetében több-kevesebb ilyen eszköz volt megtalálható. A harckocsizóknak, a lövészeknek fő eszközei voltak, más alakulatoknál kiegészítő harcjárműként szerepeltek a páncélosok, és volt, amelyik az eszközök kezelésére, üzemben tartására készítette fel az állományt: a sorkatonákat, a tiszt és tiszthelyettes hallgatókat, a tartalékos és hivatásos tiszteket, tiszthelyetteseket, a külföldi katonákat.

Mindezekből adódott az egymással összefüggő, több eseményes rendezvényfolyam lehetősége és kötelezettsége.

I. A rendezvénysorozat első állomása a július 08-ai XII Szabadszállás Helyőrségi Honvéd Találkozó, a Honvéd hétvége volt. A rendezvény eseményekben bővelkedett, hiszen a megemlékezéseken, a kulturális műsoron, a kispályás labdarúgó bajnokságon túl

 • aláíródott a Magyar Honvédség Logisztikai Központ és a Honvéd Nyugdíjas Klub közötti együttműködési megállapodás,
 • a kiadó és a szerző bemutatta a „Páncélosfészek az Aranyhomokon” című, a helyőrség egyik nagy alakulata, az MN 145. harckocsidandár és elődei történetét bemutató könyvet, továbbá
 • megnyílt a dandár emlékszobája. (a rendezvényről bővebben ide kattintva olvashatsz)

II. A második rendezvényi eseménysor ideje szeptember 30. és október 01-je. Az Idősek világnapjához kapcsolódó „A magyar harckocsi” megnevezésű program részeként előadást hallgathatunk, továbbá fotó- és rajzkiállítást nézhetünk „A magyar harckocsi - haditechnikai fejlesztések Magyarországon” címmel. Az eseményeket egy, a szabadszállási harckocsi utakat, vezetési pályákat, kiképzési objektumokat érintő, bejáró emlék-teljesítménytúra zárja.

III. A harmadik nagyrendezvénye a sorozatnak a decemberi előadás és kiállítás, amely „A harckocsi csapatok szerepe a II. Világháborúban és harckocsizó emlékek Szabadszálláson” címet viseli, és záró eseményként egy emlék-teljesítménytúra, amelynek útvonala a szabadszállási és az izsáki laktanyák által bezárt területen kerül kijelölésre.

A programok az egyesület honlapján, a „Honvéd Nyugdíjas Klub” és a „Strázsa Honvéd Teljesítménytúra” nevű Facebook oldalakon jelennek meg, melyeket rendszeresen megosztanak társoldalaink az „MN 7260 Szabadszállás”; az „Öreg harckocsizók”; a „Szabadszállás MN 7038 Kossuth Lajos laktanya” és mások. De megtalálhatóak a programkiírások a „Petőfi Népe” megyei lapban, a „Szabadszállási Hírmondó” nevű helyi havilapban és annak online változatában (hirmondo.szabadszallas.hu), a városi kábeltelevíziós hálózaton, plakátokon a település több pontján, és szórólapokon.

A rendezvénysorozattal:

 • meg kívánunk emlékezni a harceszköz alkalmazásának centenáriumáról, a fegyvernem magyar haderőbéli évfordulójáról, fel kívánjuk eleveníteni a helyőrségben szolgált harckocsi csapatok, javító- és kiképző szervezetek, a harckocsizók, a harckocsi technikusok életét, szolgálati tevékenységét, működési körülményeit, eredményeit, emlékeit;
 • tovább kívánjuk fejleszteni az aktív- és nyugállományú (szolgálati járadékos) katonák, valamint a civil lakosság jelenleg is jó kapcsolatát, terjeszteni kívánjuk a honvédelmi ismereteket, fejleszteni kívánjuk a honvédelem eszmeiségét, a fegyvernemhez tartozás érzését és mindezek mellett elő szeretnénk segíteni a résztvevők fizikai állapotának, egészségének fenntartását, megőrzését, fejlesztését; továbbá
 • elő kívánjuk segíteni a honvédelemért érzett felelősség tudatának erősítését, a hon- és rendvédelem iránti elkötelezettség, a lokálpatriotizmus, a közösségformálást.

Rendezvényeink minden részt venni szándékozó előtt nyitottak, azokon szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Horváth Balázs István


Vissza