HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

III. A harckocsi és Szabadszállás - Képekben

További képek

III. A harckocsi és Szabadszállás


    A klub naptári terve

A harckocsi csapatok szerepe a II. Világháborúban és harckocsizó emlékek Szabadszálláson

A Honvéd Nyugdíjas Klub „Harckocsik és Szabadszállás - a harckocsik centenáriuma” című rendezvénysorozata a december 16-17-ei programsorral zárult.

A triász eseményei rendre a harckocsi (kicsit kibővítve a fogalmat) a páncélos eszközök körül forogtak.

A nyári csapattörténeti eseményeket (harckocsi dandár története megjelenése, emlékszoba avató) követő őszi rendezvényünk a Magyar Királyi Honvédség páncélos eszközeinek bemutatására vállalkozott. A mostani rendezvény részben folytatása volt az előzőnek, hiszen a technika bemutatását a magyar páncélos csapatok második világháborús harci alkalmazásának megismertetése követte. Az előadást ismét dr. Bonhardt Attila a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár és Irattár igazgatója tartotta.

Az előadó végigvezette a hallgatóságot a páncélos csapatok alkalmazásán az 1939 és 1945 közötti időszakban. Bemutatta a magyar haderő szervezeti kereteit, a felszerelésbeli hiányokat, hiányosságokat, a fontosabb műveleteket és harccselekményeket, a véráldozatokat, a tanulságokat. Kiemelt néhány személyes, és kisköteléki érdemet, hősiességet, amelyek meglepetésükkel életeket mentettek, a támadó felet feltartóztatva a harctevékenységek lefolyását a saját oldalon kedvezően befolyásolták.

Az előadást követően e cikk írója foglalta össze a hallgatóság számára a hagyományápolás és -őrzés helyi eredményeit, a katonák (és hozzátartozóik) település életére gyakorolt hatását, a honvéd emlékhelyeket.

A három előadás - amit volt szerencsénk meghallgatni és a számos vetített kép - megismertetett bennünket a Magyar Királyi Honvédség páncélos csapatai megjelenésével, szervezetével, felépítésével, felkészítésével, harci technikájával és harci alkalmazásával. Átfogó képet kaptunk a magyar harckocsigyártás kialakulásáról, az eszközök fejlesztéséről, a két háború közti időszak hadiiparáról és lehetőségeiről.

Az előadásokhoz kapcsolódó kiállítások képanyag és szöveges leírásai ősszel bemutatták a magyar harckocsi- és páncélgépkocsi fejlesztés időrendjét/folyamatát, a gyártás eredményeit, a fejlesztőmérnököket. A mostani kiállítás – amely január közepéig lesz megtekinthető – Szabadszálás Helyőrség páncélos technikáját, a technikai kiszolgálást és a kiképzést mutatja be néhány - a harckocsizó élethez kapcsolódó - tárgyi emlékkel együtt. De láthatók képek a honvéd emlékhelyekről is, továbbá olyan különleges harceszközökről melyekkel a helyőrségben nem találkozhattunk, hiszen újabb kori fejlesztésekről van szó.

Az egyesület ismételten köszönetet mond a rendezvény támogatóinak. Köszönjük a Honvédelmi Minisztérium pályázati segítségét, Szabadszállás Város Önkormányzata adta bemutatóhelyet, a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház és munkatársai tevőleges segítségét, a kiállítási- és rendezvényi termeket, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum előadói hozzájárulását. Köszönjük dr. Bonhardt Attila ezredes előadását, Deák Tamás grafikus harckocsi és páncélgépkocsi rajzait.

Természetesen most sem marad el a gyaloglás szerelmesei részére szervezett, a szabadszállási és uzsovici laktanyák közti területet érintő emlék-teljesítménytúra sem, de az már egy másik rendezvényi nap.

Horváth Balázs István


Vissza