HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Petőfi nyomában Szabadszálláson – irodalmi barangolás - Képekben

További képek

Petőfi nyomában Szabadszálláson – irodalmi barangolás


Petőfi nyomában Szabadszálláson – irodalmi barangolás

 

2022-2023 – a költő születésének 200. évfordulója alkalmából – Petőfi Sándor emlékév. A bicentenáriumi alkalomra jött létre Bács-Kiskun megye és több településének emlékező együttműködése. Szabadszállás is részese ennek a programsornak és a Honvéd Nyugdíjas Klub az egyik programfelelőse. Az emlékév kapcsán számos esemény volt már városunkban, de 2022. december 16-án, az egyesület téli kétnapos rendezvényének kezdeteként, az érdeklődők a „Kardot fogék kezembe lant helyett!” irodalmi túrának lehettek a részesei.

A megjelenteket az esemény koordinátora, Horváth Balázs köszöntötte, majd bemutatta a Petőfi200 programot.

Az irodalmi barangolás kezdőműsoraként nt. Pálinkásné Balogi Beáta és nt. Pálinkás Gyula lelkészpár előadásában zenés-verses összeállítás hangzott el Petőfitől és Petőfiről. A megzenésített versek előadását lelkes tapssal köszönte meg a hálás publikum.

Folytatásként Paróczi Ádám vezetésével utazhatott a nézősereg Petőfi világába. Az előadó elvezette a hallgatóságot a költő életútjának néhány állomására. Szó esett a kiskunsági kötődéséről, a tájleíró verseiről, szerelmi lírájáról és a János vitéz mesevilágáról. A „Petőfi a Kiskunságban”című előadás egy – az emlékév keretében, novemberben tartott – prezentáció folytatása volt, és egy tavaszelejei bemutatóval válik majd teljessé, melyek keretében a nagyérdemű végigkísérheti a költő életútját a Felső-Kiskunságban.

A továbbiakban a közönség egy színpadi nyilvános próba részese lehetett. Az Alakul a molekula amatőr irodalmi színpad bevonta a nézőket az alkotási munkájának a folyamatába. Mintegy véleménykérésként arra voltak kíváncsiak, hogy állnak a felkészülésben és mi jut el a közönséghez a darab mondanivalójából, látványelemeiből. A publikummal közös próba meghozta a várt sikert, és az előadás fogadtatása újabb lendületet adott a majdani nagybemutatóra való felkészüléshez.

Az irodalmi túra része volt egy, a költő életpillanatait felvillantó kiállítás, melyen annak összeállítója, Horváth Balázs kalauzolta végig a megjelenteket. Nem teljes életút-történetet ismerhetett meg a hallgatóság. Fő elemeként a Petrovics család szabadszállási léte került ábrázolásra, és ehhez kapcsolódó két kérdéskör vizsgálata. Egyrészt mi a fontosabb, egy kétszáz esztendővel ezelőtt ringatott bölcső keresése, vagy a mi a miénk e rövid életútból és mit teszünk, tehetünk ennek megismerésére, bemutatására, életben tartására; másrészt valóban csak Szabadszállás „bűne” a követválasztási fiaskó? Az anyag bemutatta a költő és a Petrovics-család helyi kötődési pontjait, emlékhelyeit, továbbá azokat a személyeket, eseményeket, akik, és amelyek részesei voltak a szabadszállási Petőfi-kultusz kialakításának, kialakulásának, a mindennapi köztudatban tartásának. Mindezekhez kapcsolódott közel hatvan könyv kihelyezése, melyek a költő életéről, irodalmi munkásságáról, a szülőhelyvitáról, a követválasztás eseményeiről, a Felső-Kiskunság Petőfihez (szüleihez) köthető települések emlékhelyeinek, Petőfi szabadságharcos tevékenységének, eltűnése/halála körülményeinek bemutatásáról szólnak. A kiállított anyagok sorát Cserzsi néhány – a költőhöz kapcsolható – textilszobor alkotása tette teljessé.

A mintegy kettő órás, nagy tapsokkal kísért irodalmi barangolás végeztével minden szereplő, előadó és néző egy-egy emlékérmet vihetett haza.

Köszönet minden közreműködőnek, szereplőnek, támogatónak a munkájáért, segítségéért. A rendezvény a Bács Kiskun Megyei Önkormányzat „megyei identitás erősítése” projektje támogatásával jöhetett létre. Köszönjük!

Az egyesület téli kétnapos rendezvényének második napjáról, a Téli Strázsa Petőfi Emléktúra eseményeiről a Strázsa Honvéd Teljesítménytúra Facebook oldalon olvasható a beszámoló.

Horváth Balázs István

fénykép: Jánosi Béla


Vissza