HNYK

Honvéd nyugíjas Klub - Szabadszállás

Működés


    Legfrissebb hírek

  • A Honvéd Nyugdíjas Klub a hagyományoktól eltérően - a zuhogó esőre tekintettel -...
  • Október 6-án, az Aradi Vértanúk Emléknapján, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc...
  • Tizedik alkalommal rendezte meg Őszi Strázsa túráját a Strázsa Túraegyesület, melyen...
  • A 36. évébe lépett kispályás labdarúgó csapatunk a Barátok FC. Ebből az...

    A klub naptári terve

Honvéd Nyugdíjas Klub Szabadszállás A honvédelmi miniszter - a Magyar Néphadsereg nyugállományú tagjainak szervezett összefogásáról szóló - 20/1970. számú parancsában kimondta, hogy mindazon helyőrségekben, ahol 15 fő részvétele biztosítható, létre hozható a Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja.

Szabadszálláson 1976. február 06-án, a helyőrség-parancsnokság támogatásával, a Helyőrségi Klub anyáskodásával, közös összefogásként alakult meg az egyesület elődszervezete, a „Fegyveres Erők és Testületek Szabadszállási Kun Béla Nyugdíjas Klub”-ja. A megalakulást személy szerint Annus Antal helyőrségparancsnok, Takács István politikai helyettes és Annusné Kovács Valéria klubvezető celebrálták. A klub első vezetője Kühl Vilmos, vezetőségi tagjai Gróf Antal és Tóth László voltak.

Tizenöt fős létszámmal (zömében katonák és két fő rendőr összefogásával) indult be a klubmozgalom a helyőrségben azzal a céllal, hogy megfelelve a parancsban megfogalmazottaknak lehetővé tegye a honvédelem, a hazaszeretet eszméjének ápolását, az aktív és a már nyugállományba vonult katonák, rendőrök közötti élő kapcsolat fenntartását, az aktív pihenés szervezését, a szociálisan hátrányban lévők segítését.

Eredeti alapcéljai némi kiegészítéssel, megfogalmazásbeli változással ma is helytállóak. Ami sajnálatos és az idő múlását jelzi: alapító tagjaink közül mára már mindenki az égieknél teljesít szolgálatot.

A klub létszáma lassan emelkedett s figyelemmel az elhunytakra, kilépőkre a kilencvenes évektől 60-65 fő közöttire állt be, majd 2005-ben - egy direkt szervezés eredményeként - emelkedett meg 84-86 fő közé, s ez jellemzi napainkban is.

A fellelhető írásos feljegyzések szerint a klub elnöki tisztét eddig az alábbi személyek töltötték, illetve tölti be:

1976-tól Kühl Vilmos (†),                          1979-től Nagy Sándor (†),

1981-től Vörös Imre (†),                          1982-től Tóth László (†),

1986-tól Gazdag Géza,                             1988-tól Redling László (†),

1993-tól Halasi Ferenc (†),                       1998-tól Nagy Dezső (†),

1999-től Gáspár Ferenc (†),                      2005-től Horváth Balázs István

2012-től Búr János töltötték be.               

2013-tól Farkas Zoltán az elnök.

 

A Nyugdíjas Klub vezetősége 1989-ben kezdeményezte a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon a a szervezet jegyzékbe vételét, mely december 20-ával jogerősen megtörtént. 2005. április 13-ától az egyesület a „Honvéd Nyugdíjas Klub”nevet viseli.

Az egyesület napjainkra bejegyzett, közhasznú tevékenységet folytató, egyesületi formában működő társadalmi szervezetté vált. Működési célja a hazafiság, a hon- (és rend-) védelem támogatása. E mellett érdek véd, (remény szerint egyszer majd érdek érvényesít is), közös tevékenységet szervez, egészséget őriz, betegséget előz, szociális tevékenységbe segít, hagyományt őriz. Közhasznúsága kulturális tevékenységben testesül meg.

Tagjai nemcsak katonák, rendőrök, honvédségi dolgozók és hozzátartozóik, hiszen nyitott szervezetként befogadója vagyunk azoknak, akik elfogadnak és elfogadhatók, hanem olyan személyek is, akik nem tartoztak közvetlen honvédségi (rendvédelmi) érdekkörbe.

Az egyesület nem „csinál” politikát, de mint mindenki más, részese a politikai folyamatoknak.

A tagság 25-27 %-a nyugállományú katona, 6-8%-a nyugdíjas honvédségi dolgozó, 10-12 %-a katonaözvegy/özvegy katona, 2-3 %-a nyugállományú rendőr, a többi tagtársunk nem honvédségi illetve rendvédelmi kötődésű. 53-55 % nő, az átlagéletkor 62 év.

Szabadszállás város egyetlen nyugdíjas érdekvédelmi szervezetének, amely civil kezdeményezés, működési anyagi alapját a tagdíjak képezik, 2007. évtől kiegészítve az adó 1 %-os felajánlásából származó működési támogatással.

Működési feltételei alapvetően rendezettek: a Honvédelmi Minisztérium – Szabadszállás Város Önkormányzata – Honvéd Nyugdíjas Klub közötti megállapodás, továbbá a Szabadszállás Város Önkormányzata – Honvéd Nyugdíjas Klub közötti ingatlanhasználati megállapodás alapján térítésmentesen biztosított az állandó klubszoba, a rendezvényi helyszín, az adminisztrációs infrastruktúra. (Önálló irodával nem rendelkezik.)

Az egyesület állandó, rendszeres támogatásban nem részesül. Évente, eseti támogatásért, értékében több-kevesebb sikerrel pályázik a helyi önkormányzatnál működési költségek kiegészítésére, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségénél, a „Bajtársainkért” alapítványnál, Megyei Önkormányzatnál rendezvények részköltségeire, a működési feltételek javítására. Mindezeken túl az egyes rendezvények költségeihez a résztvevők alkalmanként hozzájárulnak (pl.: étkezési- és útiköltség).

A Honvéd Nyugdíjas Klub tagja a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének, és a BEOSZ Dél-alföldi Régiójának. Működésének fő területe Szabadszállás, de kapcsolati köre kiterjed a Felső-Kiskunság más településeire is.

A klub stabil, együttműködő kapcsolatot tart fenn Szabadszállás Város Önkormányzatával, más helyi társadalmi szervezetekkel (Ipartestület, Gazdakör, Nőszirmok Klub) a befogadó József Attila Közösségi Házzal, a BEOSZ DAR Bács-Kiskun, Békés- és Csongrád Megyéken működő társ tagegyesületeivel.

1985. évben jelent meg az első írásos nyoma, a „civil szféra” felé nyitásra, megjelent az akkori polgármester a meghívottak között. Három polgármester került kapcsolatba az egyesülettel, a város első embereként, támogató, illetve rendes tagként: Dr. Bak István, 2002-től Dr. Balázs Sándor és 2010-től Dr. Báldy Zoltán.

Honvéd Nyugdíjas Klub – az egyesület és az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (közvetlenül a kecskeméti 1. sz. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda) közötti – együttműködési szerződés, valamint felkérés alapján részt vesz a nyugállományú katonák, nyugdíjas honvédségi dolgozók érdekében végzett szociális- és érdekvédelmi tevékenységben (látogatások, adatközléssel / -pontosítással, segélyezéssel, üdültetéssel kapcsolatos tájékoztatás, kegyeleti tevékenység).

Tagjai közül többen részesei a Kiskun Népdalkör és Vadrózsák Citerazenekar eredményes művészeti munkájának, illetve a helyi polgárőr szervezetben és tűzoltó egyesületben tevékenykednek.

Rendezvényei között megtalálhatóak a kulturális programok (pl.: író- és olvasó találkozó, népzenei rendezvények, karácsonyi ünnepvárás, nőnapi rendezvény, kiállítások megtekintése, szomszédoló, főzőverseny), kirándulások és fürdőlátogatások, az ünnepi megemlékezések, a kegyeleti tevékenység, a társadalmi akciókban (pl.: közösségi munkák, Béke Nemzetközi Napja szervezése, országos szemétgyűjtő akció a Föld Napja alkalmából) való részvétel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások és termékbemutatók. Fontos alkalmak a klub életében a kerek évfordulós tagtársak születésnapi köszöntése.

Az Egyesület a BEOSZ Dél-alföldi Régiója rendezvénye, az évenkénti „Régió Találkozó” mellett, hat tagegyesülettel együtt az un. Kistérségi Találkozó-k rendszeres szervezője és/ vagy résztvevője.

Fő szervezője – a Közösségi Házzal együttműködésben – az 1943-as doni áttörés emlékére, továbbá a Hősök Napja és a Halottak Napja alkalmából tartott megemlékezéseknek.

2005-től közreműködőként, majd 2007-től a József Attila Közösségi Házzal együttműködve fő szervezőként készíti elő, szervezi a Szabadszállási Helyőrségi Honvéd Találkozó-kat.

A klub az önkormányzattal együttműködésben ápolója és gondozója a valaha Szabadszálláson állomásozó alakulatok emlékparkjának, a parancsnokok parkjának, valamint az egykori Csapatmúzeumnak: az Emlékszobának.

Az egyesület 2009-ben, a már létező Szabadszállási Katonák emlékoszlopa mellé felállított Szabadszállási Honvédségi Dolgozók emlékoszlopa felavatásával létrehozta a Szabadszállási Honvéd Emlékhelyet.

2010. év elejétől Sport- és Turisztikai tagozat kezdte meg működését a klub tagsága keretei közt. A tagozat tagjai több éve aktív szereplői és szervezői a település sportéletében már rangot kivívó kispályás labdarúgásnak mind ifjúsági, mind pedig felnőtt és senior kategóriában. 2014-ben Kunadacs – Szabadszállás és Izsák települések érintésével kiépítettek egy közel 40 km-es túraútvonalat, melynek bázisán évi több alkalommal helyi- és országos túrát, teljesítménytúrát szerveznek.

klub fennállása 30. évfordulója alkalmából a HM Honvéd Vezérkar főnöke díszoklevelet, Szabadszállás Város Önkormányzata és polgármestere városi zászlót, az Idősek Világnapján, a végzett munkáért Bács-Kiskun Megye Közgyűlése elnöke díszoklevelet és emléktárgyat adományozott az Egyesület részére.

35. évfordulóra HM Honvéd Vezérkar főnöke díszoklevelet, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége emléklapot, a klub elnökének oklevelet, plakettet, több társ tagegyesület zászlószalagot adományozott.

Az elmúlt esztendőkben az egyesület tagjai és támogatói közül többen előléptetés, „Aranykor” kitüntető cím ezüst fokozat, „Honvédelemért” kitüntető cím II. és III. osztály, „Honvédelmi miniszteri emlékplakett” illetve „Vezérkarfőnöki emlékplakett”, továbbá pénzjutalom, s nem utolsó sorban „Honvéd Nyugdíjas Klub emlékplakett” elismerésben részesültek.

A Klub rendszeresen számot ad tevékenységéről a Szabadszállási Hírmondó-ban, valamint különböző internetes honlapokon. Tagjai és az érdeklődők részére a személyes találkozókon túl alkalmi kiadványok (szórólapok) segítségével ad tájékoztatást.

Horváth Balázs István

 


Vissza